Lek og Læring

Pedagogisk plattform

Innhold i portalen er etter klare føringer i Barnehageloven §2 ,samt Rammeplanen for barnehager kommunikasjon, språk og tekst. og Kunnskapsløftet læreplaner for grunnskolen hva angår e-læring, digital kompetanse, sang og musikk, norsk kulturarv og formidling, språkutvikling og flerspråklighet som føringer for minoritetsspråklige i Lærerplan i morsmål for språklige minoriteter . Forskning viser at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk.

3 tips – kompetanseutvikling innen flerspråklighet:

1. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes det mye bra. Blant annet veilederen Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat. Her kan du lese mer om språkstimulering og det flerspråklige perspektivet i barnehagen. 2. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt frem en veileder om flerspråklig arbeid i barnehage og grunnskole, Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen!  3. I  Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 finnes det om hvordan barnehage og grunnskole kan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn. 

Med rett verktøy og støtte kan de flerspråklige barna utvikle både sitt morsmål og norsken – parallelt. Med sine 22 ulike, innleste språk er babi.no et fantastisk verktøy. Test en uforpliktende GRATIS 14 dagers demo!

Babi.no - barnas bibliotek, er et supplerende verktøy og en viktig kilde til å nå kompetansemål.